Đăng ký nhận miễn phí 100 USD
MUA/BÁN BTC, BNB, CAKE, DOGE, ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC
MUA/BÁN BTC,
BNB, CAKE, DOGE
ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC

Intel Core i7-3770 vs. Intel Xeon E5-2670 v2


Cpu Benchmark với điểm chuẩn

Intel Core i7-3770
Intel Xeon E5-2670 v2
Intel Core i7-3770 Intel Xeon E5-2670 v2
3.40 GHz Tần số 2.50 GHz
3.90 GHz Turbo (1 lõi) 3.30 GHz
3.90 GHz Turbo (Tất cả các lõi) 2.90 GHz
4 Lõi 10
Siêu phân luồng?
Ép xung? Không
normal Kiến trúc cốt lõi normal
Intel HD Graphics 4000 GPU no iGPU
11.0 Phiên bản DirectX
3 Tối đa màn hình
Bộ nhớ DDR3-1866
2 Kênh bộ nhớ 4
32 GB Bộ nhớ tối đa
Không ECC
-- L2 Cache --
8.00 MB L3 Cache 25.00 MB
3.0 Phiên bản PCIe 3.0
16 PCIe lanes 40
22 nm Công nghệ 22 nm
LGA 1155 Socket LGA 2011
77 W TDP 115 W
VT-x, VT-x EPT, VT-d Ảo hóa VT-x, VT-x EPT, VT-d
Q2/2012 Ngày phát hành Q3/2013
hiển thị chi tiết hơn hiển thị chi tiết hơn

Cinebench R23 (Single-Core)

Cinebench R23 là sự kế thừa của Cinebench R20 và cũng dựa trên Cinema 4 Suite. Cinema 4 là một phần mềm được sử dụng trên toàn thế giới để tạo ra các hình thức 3D. Bài kiểm tra lõi đơn chỉ sử dụng một lõi CPU, số lượng lõi hoặc khả năng siêu phân luồng không được tính.

Intel Core i7-3770 820 (39%)
39% Complete
0% Complete

Cinebench R23 (Multi-Core)

Cinebench R23 là sự kế thừa của Cinebench R20 và cũng dựa trên Cinema 4 Suite. Cinema 4 là một phần mềm được sử dụng trên toàn thế giới để tạo ra các hình thức 3D. Bài kiểm tra đa lõi liên quan đến tất cả các lõi CPU và đánh dấu một lợi thế lớn của siêu phân luồng.

Intel Core i7-3770 3650 (5%)
5% Complete
0% Complete

Cinebench R20 (Single-Core)

Cinebench R20 là sự kế thừa của Cinebench R15 và cũng dựa trên Cinema 4 Suite. Cinema 4 là một phần mềm được sử dụng trên toàn thế giới để tạo ra các hình thức 3D. Bài kiểm tra lõi đơn chỉ sử dụng một lõi CPU, số lượng lõi hoặc khả năng siêu phân luồng không được tính.

Intel Core i7-3770 298 (36%)
36% Complete
0% Complete

Cinebench R20 (Multi-Core)

Cinebench R20 là sự kế thừa của Cinebench R15 và cũng dựa trên Cinema 4 Suite. Cinema 4 là một phần mềm được sử dụng trên toàn thế giới để tạo ra các hình thức 3D. Bài kiểm tra đa lõi liên quan đến tất cả các lõi CPU và đánh dấu một lợi thế lớn của siêu phân luồng.

Intel Core i7-3770 1419 (6%)
6% Complete
0% Complete

Cinebench R15 (Single-Core)

Cinebench R15 là sự kế thừa của Cinebench 11.5 và cũng dựa trên Cinema 4 Suite. Cinema 4 là một phần mềm được sử dụng trên toàn thế giới để tạo ra các hình thức 3D. Bài kiểm tra lõi đơn chỉ sử dụng một lõi CPU, số lượng lõi hoặc khả năng siêu phân luồng không được tính.

Intel Core i7-3770 134 (46%)
46% Complete
34% Complete

Cinebench R15 (Multi-Core)

Cinebench R15 là sự kế thừa của Cinebench 11.5 và cũng dựa trên Cinema 4 Suite. Cinema 4 là một phần mềm được sử dụng trên toàn thế giới để tạo ra các hình thức 3D. Bài kiểm tra đa lõi liên quan đến tất cả các lõi CPU và đánh dấu một lợi thế lớn của siêu phân luồng.

6% Complete
10% Complete

Geekbench 5, 64bit (Single-Core)

Geekbench 5 là một điểm chuẩn plattform chéo sử dụng nhiều bộ nhớ hệ thống. Trí nhớ nhanh sẽ đẩy kết quả lên rất nhiều. Bài kiểm tra lõi đơn chỉ sử dụng một lõi CPU, số lượng lõi hoặc khả năng siêu phân luồng không được tính.

Intel Core i7-3770 805 (38%)
38% Complete
25% Complete

Geekbench 5, 64bit (Multi-Core)

Geekbench 5 là một điểm chuẩn plattform chéo sử dụng nhiều bộ nhớ hệ thống. Trí nhớ nhanh sẽ đẩy kết quả lên rất nhiều. Bài kiểm tra đa lõi liên quan đến tất cả các lõi CPU và đánh dấu một lợi thế lớn của siêu phân luồng.

Intel Core i7-3770 3091 (8%)
8% Complete
12% Complete

iGPU - FP32 Performance (Single-precision GFLOPS)

Hiệu suất tính toán lý thuyết của đơn vị đồ họa bên trong của bộ xử lý với độ chính xác đơn giản (32 bit) trong GFLOPS. GFLOPS cho biết iGPU có thể thực hiện bao nhiêu tỷ thao tác dấu phẩy động mỗi giây.

3% Complete
0% Complete

Blender 2.81 (bmw27)

Blender là một phần mềm đồ họa 3D miễn phí để kết xuất (tạo) các cơ thể 3D, cũng có thể được tạo họa tiết và hoạt hình trong phần mềm. Điểm chuẩn của Máy xay sinh tố tạo ra các cảnh được xác định trước và đo (các) thời gian cần thiết cho toàn bộ cảnh. Thời gian yêu cầu càng ngắn càng tốt. Chúng tôi đã chọn bmw27 làm cảnh chuẩn.

Intel Core i7-3770 597.8 (29%)
29% Complete
0% Complete

Geekbench 3, 64bit (Single-Core)

Geekbench 3 là một điểm chuẩn plattform chéo sử dụng nhiều bộ nhớ hệ thống. Trí nhớ nhanh sẽ đẩy kết quả lên rất nhiều. Bài kiểm tra lõi đơn chỉ sử dụng một lõi CPU, số lượng lõi hoặc khả năng siêu phân luồng không được tính.

Intel Core i7-3770 3424 (49%)
49% Complete
39% Complete

Geekbench 3, 64bit (Multi-Core)

Geekbench 3 là một điểm chuẩn plattform chéo sử dụng nhiều bộ nhớ hệ thống. Trí nhớ nhanh sẽ đẩy kết quả lên rất nhiều. Bài kiểm tra đa lõi liên quan đến tất cả các lõi CPU và đánh dấu một lợi thế lớn của siêu phân luồng.

Intel Core i7-3770 13296 (14%)
14% Complete
Intel Xeon E5-2670 v2 48560 (51%)
51% Complete

Cinebench R11.5, 64bit (Single-Core)

Cinebench 11.5 dựa trên Cinema 4D Suite, một phần mềm phổ biến để tạo biểu mẫu và các nội dung khác ở dạng 3D. Bài kiểm tra lõi đơn chỉ sử dụng một lõi CPU, số lượng lõi hoặc khả năng siêu phân luồng không được tính.

Intel Core i7-3770 1.65 (63%)
63% Complete
39% Complete

Cinebench R11.5, 64bit (Multi-Core)

Cinebench 11.5 dựa trên Cinema 4D Suite, một phần mềm phổ biến để tạo biểu mẫu và các nội dung khác ở dạng 3D. Bài kiểm tra đa lõi liên quan đến tất cả các lõi CPU và đánh dấu một lợi thế lớn của siêu phân luồng.

Intel Core i7-3770 7.48 (14%)
14% Complete
Intel Xeon E5-2670 v2 12.93 (23%)
23% Complete

Cinebench R11.5, 64bit (iGPU, OpenGL)

Cinebench 11.5 dựa trên Cinema 4D Suite, một phần mềm phổ biến để tạo biểu mẫu và các nội dung khác ở dạng 3D. Kiểm tra iGPU sử dụng đơn vị đồ họa bên trong CPU để thực hiện các lệnh OpenGL.

Intel Core i7-3770 13.2 (21%)
21% Complete
0% Complete

Estimated results for PassMark CPU Mark

Một số CPU được liệt kê dưới đây đã được điểm chuẩn bởi CPU-Benchmark. Tuy nhiên, phần lớn CPU chưa được kiểm tra và kết quả được ước tính bằng công thức độc quyền bí mật của CPU-Benchmark. Do đó, chúng không phản ánh chính xác các giá trị nhãn Passmark CPU thực tế và không được xác nhận bởi PassMark Software Pty Ltd.

Intel Core i7-3770 9418 (11%)
11% Complete
Intel Xeon E5-2670 v2 15021 (14%)
14% Complete

So sánh phổ biến

Intel Core i7-3770 Intel Core i5-4590
Intel Core i7-3770 vs Intel Core i5-4590
Intel Core i7-4790 Intel Core i7-3770
Intel Core i7-4790 vs Intel Core i7-3770
Intel Core i5-8400 Intel Core i7-3770
Intel Core i5-8400 vs Intel Core i7-3770
Intel Core i7-4770 Intel Core i7-3770
Intel Core i7-4770 vs Intel Core i7-3770
Intel Core i7-3770 AMD Ryzen 5 2600
Intel Core i7-3770 vs AMD Ryzen 5 2600
Intel Core i7-3770 Intel Core i7-8700
Intel Core i7-3770 vs Intel Core i7-8700
Intel Core i3-8100 Intel Core i7-3770
Intel Core i3-8100 vs Intel Core i7-3770
Intel Core i5-4460 Intel Core i7-3770
Intel Core i5-4460 vs Intel Core i7-3770
Intel Core i5-7400 Intel Core i7-3770
Intel Core i5-7400 vs Intel Core i7-3770
Intel Core i7-3770 Intel Core i7-6700K
Intel Core i7-3770 vs Intel Core i7-6700K
Intel Core i7-3770 Intel Core i5-7600
Intel Core i7-3770 vs Intel Core i5-7600
Intel Core i7-3770 Intel Core i3-9100F
Intel Core i7-3770 vs Intel Core i3-9100F
Intel Core i7-3770 AMD Ryzen 3 3200G
Intel Core i7-3770 vs AMD Ryzen 3 3200G
Intel Core i7-3770 Intel Core i7-7700
Intel Core i7-3770 vs Intel Core i7-7700
Intel Core i5-4570 Intel Core i7-3770
Intel Core i5-4570 vs Intel Core i7-3770
Intel Core i7-3770 Intel Core i3-10100
Intel Core i7-3770 vs Intel Core i3-10100
Intel Core i7-3770 Intel Core i5-2500k
Intel Core i7-3770 vs Intel Core i5-2500k
Intel Core i7-3770 Intel Core i5-3470
Intel Core i7-3770 vs Intel Core i5-3470
Intel Core i7-3770 Intel Core i5-9400F
Intel Core i7-3770 vs Intel Core i5-9400F
Intel Core i7-3770 Intel Core i5-3570
Intel Core i7-3770 vs Intel Core i5-3570
Intel Core i5-3570K Intel Core i7-3770
Intel Core i5-3570K vs Intel Core i7-3770
Intel Core i7-3770 Intel Core i5-4690
Intel Core i7-3770 vs Intel Core i5-4690
Intel Core i7-3770 Intel Core i5-8600K
Intel Core i7-3770 vs Intel Core i5-8600K
AMD Ryzen 7 1700 Intel Core i7-3770
AMD Ryzen 7 1700 vs Intel Core i7-3770
Intel Core i7-3770 AMD Ryzen 7 2700X
Intel Core i7-3770 vs AMD Ryzen 7 2700X
Intel Xeon E5-2650 v2 Intel Xeon E5-2670 v2
Intel Xeon E5-2650 v2 vs Intel Xeon E5-2670 v2
AMD Ryzen 5 1600 Intel Xeon E5-2670 v2
AMD Ryzen 5 1600 vs Intel Xeon E5-2670 v2
Intel Core i7-6700 Intel Xeon E5-2670 v2
Intel Core i7-6700 vs Intel Xeon E5-2670 v2
Intel Core i3-6100 Intel Xeon E5-2670 v2
Intel Core i3-6100 vs Intel Xeon E5-2670 v2
Intel Xeon E5-2670 v2 Intel Xeon E5-2697 v2
Intel Xeon E5-2670 v2 vs Intel Xeon E5-2697 v2
AMD Ryzen 7 1700 Intel Xeon E5-2670 v2
AMD Ryzen 7 1700 vs Intel Xeon E5-2670 v2
Intel Xeon E5-2670 v2 Intel Xeon E5-2670 v3
Intel Xeon E5-2670 v2 vs Intel Xeon E5-2670 v3
Intel Xeon E5-2670 v2 Intel Xeon E5-2690 v3
Intel Xeon E5-2670 v2 vs Intel Xeon E5-2690 v3
Intel Core i7-3770 Intel Xeon E5-2670 v2
Intel Core i7-3770 vs Intel Xeon E5-2670 v2
Intel Xeon E5-2670 v2 Intel Xeon E5-2690 v2
Intel Xeon E5-2670 v2 vs Intel Xeon E5-2690 v2
Intel Xeon E5-2620 v2 Intel Xeon E5-2670 v2
Intel Xeon E5-2620 v2 vs Intel Xeon E5-2670 v2
Intel Xeon E5-2670 v2 Intel Xeon E5-2630 v2
Intel Xeon E5-2670 v2 vs Intel Xeon E5-2630 v2
Intel Core i7-4790K Intel Xeon E5-2670 v2
Intel Core i7-4790K vs Intel Xeon E5-2670 v2
Intel Core i7-5960X Intel Xeon E5-2670 v2
Intel Core i7-5960X vs Intel Xeon E5-2670 v2
Intel Xeon E5-2670 v2 Intel Xeon E7-8891 v2
Intel Xeon E5-2670 v2 vs Intel Xeon E7-8891 v2
Intel Core i7-3770 vs. Intel Xeon E5-2670 v2 - Kiểm tra và thông số kỹ thuật điểm chuẩn của Cpu
4.5 of 47 rating(s)
back to top