Đăng ký nhận miễn phí 100 USD
MUA/BÁN BTC, BNB, CAKE, DOGE, ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC
MUA/BÁN BTC,
BNB, CAKE, DOGE
ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC

Intel Core i5-8257U vs. Intel Core i5-8269U


Cpu Benchmark với điểm chuẩn

Intel Core i5-8257U
Intel Core i5-8269U
Intel Core i5-8257U Intel Core i5-8269U
1.40 GHz Tần số 2.60 GHz
3.90 GHz Turbo (1 lõi) 4.20 GHz
3.20 GHz Turbo (Tất cả các lõi) 3.40 GHz
4 Lõi 4
Siêu phân luồng?
Không Ép xung? Không
normal Kiến trúc cốt lõi normal
Intel Iris Plus Graphics 645 GPU Intel Iris Plus Graphics 655
12 Phiên bản DirectX 12
3 Tối đa màn hình 3
DDR4-2400 SO-DIMMLPDDR3-2133 Bộ nhớ DDR4-2400 SO-DIMM
2 Kênh bộ nhớ 2
Bộ nhớ tối đa
Không ECC Không
-- L2 Cache --
6.00 MB L3 Cache 6.00 MB
3.0 Phiên bản PCIe 3.0
16 PCIe lanes 16
14 nm Công nghệ 14 nm
BGA 1528 Socket BGA 1528
15 W TDP 28 W
VT-x, VT-x EPT, VT-d Ảo hóa VT-x, VT-x EPT, VT-d
Q3/2019 Ngày phát hành Q2/2018
hiển thị chi tiết hơn hiển thị chi tiết hơn

Cinebench R20 (Single-Core)

Cinebench R20 là sự kế thừa của Cinebench R15 và cũng dựa trên Cinema 4 Suite. Cinema 4 là một phần mềm được sử dụng trên toàn thế giới để tạo ra các hình thức 3D. Bài kiểm tra lõi đơn chỉ sử dụng một lõi CPU, số lượng lõi hoặc khả năng siêu phân luồng không được tính.

48% Complete
0% Complete

Cinebench R20 (Multi-Core)

Cinebench R20 là sự kế thừa của Cinebench R15 và cũng dựa trên Cinema 4 Suite. Cinema 4 là một phần mềm được sử dụng trên toàn thế giới để tạo ra các hình thức 3D. Bài kiểm tra đa lõi liên quan đến tất cả các lõi CPU và đánh dấu một lợi thế lớn của siêu phân luồng.

7% Complete
0% Complete

Cinebench R15 (Single-Core)

Cinebench R15 là sự kế thừa của Cinebench 11.5 và cũng dựa trên Cinema 4 Suite. Cinema 4 là một phần mềm được sử dụng trên toàn thế giới để tạo ra các hình thức 3D. Bài kiểm tra lõi đơn chỉ sử dụng một lõi CPU, số lượng lõi hoặc khả năng siêu phân luồng không được tính.

54% Complete
0% Complete

Cinebench R15 (Multi-Core)

Cinebench R15 là sự kế thừa của Cinebench 11.5 và cũng dựa trên Cinema 4 Suite. Cinema 4 là một phần mềm được sử dụng trên toàn thế giới để tạo ra các hình thức 3D. Bài kiểm tra đa lõi liên quan đến tất cả các lõi CPU và đánh dấu một lợi thế lớn của siêu phân luồng.

6% Complete
0% Complete

Geekbench 5, 64bit (Single-Core)

Geekbench 5 là một điểm chuẩn plattform chéo sử dụng nhiều bộ nhớ hệ thống. Trí nhớ nhanh sẽ đẩy kết quả lên rất nhiều. Bài kiểm tra lõi đơn chỉ sử dụng một lõi CPU, số lượng lõi hoặc khả năng siêu phân luồng không được tính.

46% Complete
0% Complete

Geekbench 5, 64bit (Multi-Core)

Geekbench 5 là một điểm chuẩn plattform chéo sử dụng nhiều bộ nhớ hệ thống. Trí nhớ nhanh sẽ đẩy kết quả lên rất nhiều. Bài kiểm tra đa lõi liên quan đến tất cả các lõi CPU và đánh dấu một lợi thế lớn của siêu phân luồng.

Intel Core i5-8257U 3770 (10%)
10% Complete
0% Complete

iGPU - FP32 Performance (Single-precision GFLOPS)

Hiệu suất tính toán lý thuyết của đơn vị đồ họa bên trong của bộ xử lý với độ chính xác đơn giản (32 bit) trong GFLOPS. GFLOPS cho biết iGPU có thể thực hiện bao nhiêu tỷ thao tác dấu phẩy động mỗi giây.

8% Complete
4% Complete

Estimated results for PassMark CPU Mark

Một số CPU được liệt kê dưới đây đã được điểm chuẩn bởi CPU-Benchmark. Tuy nhiên, phần lớn CPU chưa được kiểm tra và kết quả được ước tính bằng công thức độc quyền bí mật của CPU-Benchmark. Do đó, chúng không phản ánh chính xác các giá trị nhãn Passmark CPU thực tế và không được xác nhận bởi PassMark Software Pty Ltd.

Intel Core i5-8257U 10739 (12%)
12% Complete
0% Complete

So sánh phổ biến

Intel Core i5-1030NG7 Intel Core i5-8257U
Intel Core i5-1030NG7 vs Intel Core i5-8257U
Apple M1 Intel Core i5-8257U
Apple M1 vs Intel Core i5-8257U
Intel Core i5-8257U Intel Core i5-1038NG7
Intel Core i5-8257U vs Intel Core i5-1038NG7
Intel Core i5-8259U Intel Core i5-8257U
Intel Core i5-8259U vs Intel Core i5-8257U
Intel Core i5-8257U Intel Core i5-8279U
Intel Core i5-8257U vs Intel Core i5-8279U
Intel Core i5-8257U Intel Core i5-8210Y
Intel Core i5-8257U vs Intel Core i5-8210Y
Intel Core i5-8257U Intel Core i7-1060NG7
Intel Core i5-8257U vs Intel Core i7-1060NG7
Intel Pentium Silver J5040 Intel Core i5-8257U
Intel Pentium Silver J5040 vs Intel Core i5-8257U
Intel Core i5-5257U Intel Core i5-8257U
Intel Core i5-5257U vs Intel Core i5-8257U
Qualcomm Snapdragon 888 Intel Core i5-8257U
Qualcomm Snapdragon 888 vs Intel Core i5-8257U
Intel Core i7-8557U Intel Core i5-8257U
Intel Core i7-8557U vs Intel Core i5-8257U
Intel Core i5-7360U Intel Core i5-8257U
Intel Core i5-7360U vs Intel Core i5-8257U
Intel Core i5-8257U Intel Core i7-1065G7
Intel Core i5-8257U vs Intel Core i7-1065G7
Intel Core i5-8265U Intel Core i5-8257U
Intel Core i5-8265U vs Intel Core i5-8257U
Intel Core i3-1000NG4 Intel Core i5-8257U
Intel Core i3-1000NG4 vs Intel Core i5-8257U
Intel Core i5-8257U Intel Core i5-10210U
Intel Core i5-8257U vs Intel Core i5-10210U
Intel Core i5-8250U Intel Core i5-8257U
Intel Core i5-8250U vs Intel Core i5-8257U
Intel Core i5-8257U Intel Core i7-10510U
Intel Core i5-8257U vs Intel Core i7-10510U
Intel Core i5-8257U Intel Core i7-6700HQ
Intel Core i5-8257U vs Intel Core i7-6700HQ
Intel Core i5-1035G7 Intel Core i5-8257U
Intel Core i5-1035G7 vs Intel Core i5-8257U
Intel Core i5-3210M Intel Core i5-8257U
Intel Core i5-3210M vs Intel Core i5-8257U
Intel Core i7-7700HQ Intel Core i5-8257U
Intel Core i7-7700HQ vs Intel Core i5-8257U
Intel Core i5-8257U Intel Core i7-9750H
Intel Core i5-8257U vs Intel Core i7-9750H
Intel Core i5-8257U Intel Core i5-1035G1
Intel Core i5-8257U vs Intel Core i5-1035G1
Intel Core i5-8257U Intel Core i5-1030G7
Intel Core i5-8257U vs Intel Core i5-1030G7
Intel Core i3-8109U Intel Core i5-8269U
Intel Core i3-8109U vs Intel Core i5-8269U
Intel Core i5-8269U Intel Core i5-8259U
Intel Core i5-8269U vs Intel Core i5-8259U
Intel Core i5-8269U Intel Core i5-8250U
Intel Core i5-8269U vs Intel Core i5-8250U
Intel Pentium Silver J5005 Intel Core i5-8269U
Intel Pentium Silver J5005 vs Intel Core i5-8269U
Intel Core i3-8130U Intel Core i5-8269U
Intel Core i3-8130U vs Intel Core i5-8269U
Intel Core i5-8269U Intel Core i7-8550U
Intel Core i5-8269U vs Intel Core i7-8550U
Intel Core i5-8269U Intel Core i5-8350U
Intel Core i5-8269U vs Intel Core i5-8350U
Intel Core i5-7360U Intel Core i5-8269U
Intel Core i5-7360U vs Intel Core i5-8269U
Intel Core i5-7200U Intel Core i5-8269U
Intel Core i5-7200U vs Intel Core i5-8269U
Intel Core i7-7500U Intel Core i5-8269U
Intel Core i7-7500U vs Intel Core i5-8269U
Intel Pentium G4600T Intel Core i5-8269U
Intel Pentium G4600T vs Intel Core i5-8269U
Intel Core i5-8269U AMD Phenom II X4 850
Intel Core i5-8269U vs AMD Phenom II X4 850
Intel Core i5-8257U Intel Core i5-8269U
Intel Core i5-8257U vs Intel Core i5-8269U
Intel Core i5-8269U Intel Core i5-8265U
Intel Core i5-8269U vs Intel Core i5-8265U
Intel Core i5-8269U Intel Core i5-8279U
Intel Core i5-8269U vs Intel Core i5-8279U
Intel Core i5-8257U vs. Intel Core i5-8269U - Kiểm tra và thông số kỹ thuật điểm chuẩn của Cpu
4.4 of 46 rating(s)
back to top