Đăng ký nhận miễn phí 100 USD
MUA/BÁN BTC, BNB, CAKE, DOGE, ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC
MUA/BÁN BTC,
BNB, CAKE, DOGE
ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC

Intel Iris Plus Graphics 645

Chi tiết kỹ thuật

Generation 9.5
Phiên bản DirectX 12
Execution units 48
Max Memory 32 GB

Chi tiết kỹ thuật

Shader 384
Max Displays 3
Ngành kiến trúc 14 nm
Released Date Q4/2017

Hardware Codec Support

H264 Decode / Encode
AV1 No
H265/HEVC (8 bit) Decode / Encode
H265/HEVC (10 bit) Decode / Encode
VP8 Decode / Encode
VP9 Decode / Encode

GPU Frequencies

GPU Frecquency GPU span(Turbo) FP16 (Half Precision) FP32 (Single Precision) FP64 (Double Precision)
0.30 GHz 1.05 GHz 1,613 GFLOPS 806 GFLOPS 202 GFLOPS
0.30 GHz 1.15 GHz 1,766 GFLOPS 883 GFLOPS 221 GFLOPS

Được sử dụng trong các bộ xử lý sau

Processors GPU Frecquency GPU (Turbo) FP32 (Single Precision)
Intel Core i5-8257U 0.30 GHz 1.05 GHz 806 GFLOPS
Intel Core i7-8557U 0.30 GHz 1.15 GHz 883 GFLOPS
back to top