Đăng ký nhận miễn phí 100 USD
MUA/BÁN BTC, BNB, CAKE, DOGE, ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC
MUA/BÁN BTC,
BNB, CAKE, DOGE
ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC

Qualcomm Adreno 685

Chi tiết kỹ thuật

Generation 5
Phiên bản DirectX 12.0
Execution units 8
Max Memory 4 GB

Chi tiết kỹ thuật

Shader 1536
Max Displays 2
Ngành kiến trúc 7 nm
Released Date Q4/2018

Hardware Codec Support

H264 Decode / Encode
AV1 No
H265/HEVC (8 bit) Decode / Encode
H265/HEVC (10 bit) Decode / Encode
VP8 Decode / Encode
VP9 Decode

GPU Frequencies

GPU Frecquency GPU span(Turbo) FP16 (Half Precision) FP32 (Single Precision) FP64 (Double Precision)
0.25 GHz 0.65 GHz 4,060 GFLOPS 2,030 GFLOPS 508 GFLOPS

Được sử dụng trong các bộ xử lý sau

Processors GPU Frecquency GPU (Turbo) FP32 (Single Precision)
Qualcomm Snapdragon Microsoft SQ1 0.25 GHz 0.65 GHz 2,030 GFLOPS
back to top