Đăng ký nhận miễn phí 100 USD
MUA/BÁN BTC, BNB, CAKE, DOGE, ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC
MUA/BÁN BTC,
BNB, CAKE, DOGE
ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC

Qualcomm Adreno 675

Chi tiết kỹ thuật

Generation 5
Phiên bản DirectX 12.0
Execution units 7
Max Memory 4 GB

Chi tiết kỹ thuật

Shader 672
Max Displays 1
Ngành kiến trúc 7 nm
Released Date Q4/2018

Hardware Codec Support

H264 Decode / Encode
AV1 No
H265/HEVC (8 bit) Decode
H265/HEVC (10 bit) Decode
VP8 Decode / Encode
VP9 Decode

GPU Frequencies

GPU Frecquency GPU span(Turbo) FP16 (Half Precision) FP32 (Single Precision) FP64 (Double Precision)
0.25 GHz 0.59 GHz 3,100 GFLOPS 1,550 GFLOPS 388 GFLOPS

Được sử dụng trong các bộ xử lý sau

Processors GPU Frecquency GPU (Turbo) FP32 (Single Precision)
Qualcomm Snapdragon 8c 0.25 GHz 0.59 GHz 1,550 GFLOPS
back to top