Đăng ký nhận miễn phí 100 USD
MUA/BÁN BTC, BNB, CAKE, DOGE, ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC
MUA/BÁN BTC,
BNB, CAKE, DOGE
ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC

Qualcomm Adreno 650

Chi tiết kỹ thuật

Generation 6
Phiên bản DirectX 12.0
Execution units 2
Max Memory --

Chi tiết kỹ thuật

Shader 512
Max Displays 1
Ngành kiến trúc 7 nm
Released Date Q4/2019

Hardware Codec Support

H264 Decode / Encode
AV1 No
H265/HEVC (8 bit) Decode / Encode
H265/HEVC (10 bit) Decode / Encode
VP8 Decode / Encode
VP9 Decode / Encode

GPU Frequencies

GPU Frecquency GPU span(Turbo) FP16 (Half Precision) FP32 (Single Precision) FP64 (Double Precision)
0.25 GHz 0.59 GHz 2,500 GFLOPS 1,250 GFLOPS 313 GFLOPS
0.25 GHz 0.65 GHz 2,752 GFLOPS 1,376 GFLOPS 344 GFLOPS
0.25 GHz 0.67 GHz 2,836 GFLOPS 1,418 GFLOPS 355 GFLOPS

Được sử dụng trong các bộ xử lý sau

Processors GPU Frecquency GPU (Turbo) FP32 (Single Precision)
Qualcomm Snapdragon 865 0.25 GHz 0.59 GHz 1,250 GFLOPS
Qualcomm Snapdragon 865+ 0.25 GHz 0.67 GHz 1,418 GFLOPS
Qualcomm Snapdragon 870 0.25 GHz 0.67 GHz 1,418 GFLOPS
back to top