Đăng ký nhận miễn phí 100 USD
MUA/BÁN BTC, BNB, CAKE, DOGE, ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC
MUA/BÁN BTC,
BNB, CAKE, DOGE
ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC

Qualcomm Adreno 616

Chi tiết kỹ thuật

Generation 6
Phiên bản DirectX 12.1
Execution units 0
Max Memory --

Chi tiết kỹ thuật

Shader 256
Max Displays 0
Ngành kiến trúc 10 nm
Released Date Q2/2018

Hardware Codec Support

H264 Decode
AV1 No
H265/HEVC (8 bit) Decode
H265/HEVC (10 bit) Decode
VP8 Decode
VP9 Decode

GPU Frequencies

GPU Frecquency GPU span(Turbo) FP16 (Half Precision) FP32 (Single Precision) FP64 (Double Precision)
0.75 GHz 0.75 GHz 768 GFLOPS 384 GFLOPS 96 GFLOPS

Được sử dụng trong các bộ xử lý sau

Processors GPU Frecquency GPU (Turbo) FP32 (Single Precision)
Qualcomm Snapdragon 710 0.75 GHz 0.75 GHz 384 GFLOPS
Qualcomm Snapdragon 712 0.75 GHz 0.75 GHz 384 GFLOPS
back to top