Đăng ký nhận miễn phí 100 USD
MUA/BÁN BTC, BNB, CAKE, DOGE, ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC
MUA/BÁN BTC,
BNB, CAKE, DOGE
ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC

Qualcomm Adreno 504

Chi tiết kỹ thuật

Generation 5
Phiên bản DirectX 11
Execution units 0
Max Memory --

Chi tiết kỹ thuật

Shader 0
Max Displays 0
Ngành kiến trúc 12 nm
Released Date Q2/2018

Hardware Codec Support

H264 Decode / Encode
AV1 No
H265/HEVC (8 bit) Decode
H265/HEVC (10 bit) No
VP8 No
VP9 No

Được sử dụng trong các bộ xử lý sau

Processors GPU Frecquency GPU (Turbo) FP32 (Single Precision)
Qualcomm Snapdragon 429 0.50 GHz 0.50 GHz 24 GFLOPS
back to top