Đăng ký nhận miễn phí 100 USD
MUA/BÁN BTC, BNB, CAKE, DOGE, ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC
MUA/BÁN BTC,
BNB, CAKE, DOGE
ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC

Intel UHD Graphics 600

Chi tiết kỹ thuật

Generation 9.5
Phiên bản DirectX 12
Execution units 12
Max Memory 8 GB

Chi tiết kỹ thuật

Shader 96
Max Displays 3
Ngành kiến trúc 14 nm
Released Date Q4/2017

Hardware Codec Support

H264 Decode / Encode
AV1 No
H265/HEVC (8 bit) Decode / Encode
H265/HEVC (10 bit) Decode / Encode
VP8 Decode / Encode
VP9 Decode / Encode

GPU Frequencies

GPU Frecquency GPU span(Turbo) FP16 (Half Precision) FP32 (Single Precision) FP64 (Double Precision)
0.20 GHz 0.65 GHz 250 GFLOPS 125 GFLOPS 31 GFLOPS
0.20 GHz 0.70 GHz 269 GFLOPS 134 GFLOPS 34 GFLOPS
0.25 GHz 0.70 GHz 269 GFLOPS 134 GFLOPS 34 GFLOPS
0.25 GHz 0.75 GHz 288 GFLOPS 144 GFLOPS 36 GFLOPS

Được sử dụng trong các bộ xử lý sau

Processors GPU Frecquency GPU (Turbo) FP32 (Single Precision)
Intel Celeron J4005 0.25 GHz 0.70 GHz 134 GFLOPS
Intel Celeron J4025 0.25 GHz 0.70 GHz 134 GFLOPS
Intel Celeron J4105 0.25 GHz 0.75 GHz 144 GFLOPS
Intel Celeron J4115 0.25 GHz 0.70 GHz 134 GFLOPS
Intel Celeron J4125 0.25 GHz 0.75 GHz 144 GFLOPS
Intel Celeron N4000 0.20 GHz 0.65 GHz 125 GFLOPS
Intel Celeron N4020 0.20 GHz 0.65 GHz 125 GFLOPS
Intel Celeron N4100 0.20 GHz 0.70 GHz 134 GFLOPS
Intel Celeron N4120 0.20 GHz 0.70 GHz 134 GFLOPS
back to top