Đăng ký nhận miễn phí 100 USD
MUA/BÁN BTC, BNB, CAKE, DOGE, ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC
MUA/BÁN BTC,
BNB, CAKE, DOGE
ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC

Intel Iris Pro Graphics P580

Chi tiết kỹ thuật

Generation 9
Phiên bản DirectX 12.0
Execution units 72
Max Memory 64 GB

Chi tiết kỹ thuật

Shader 576
Max Displays 3
Ngành kiến trúc 14 nm
Released Date Q1/2015

Hardware Codec Support

H264 Decode / Encode
AV1 No
H265/HEVC (8 bit) Decode / Encode
H265/HEVC (10 bit) Decode
VP8 Decode / Encode
VP9 Decode

GPU Frequencies

GPU Frecquency GPU span(Turbo) FP16 (Half Precision) FP32 (Single Precision) FP64 (Double Precision)
0.35 GHz 1.00 GHz 2,304 GFLOPS 1,152 GFLOPS 288 GFLOPS
0.35 GHz 1.05 GHz 2,419 GFLOPS 1,210 GFLOPS 302 GFLOPS
0.35 GHz 1.10 GHz 2,534 GFLOPS 1,267 GFLOPS 317 GFLOPS
0.35 GHz 1.15 GHz 2,650 GFLOPS 1,325 GFLOPS 331 GFLOPS

Được sử dụng trong các bộ xử lý sau

Processors GPU Frecquency GPU (Turbo) FP32 (Single Precision)
Intel Xeon E3-1515M v5 0.35 GHz 1.00 GHz 1,152 GFLOPS
Intel Xeon E3-1545M v5 0.35 GHz 1.05 GHz 1,210 GFLOPS
Intel Xeon E3-1575M v5 0.35 GHz 1.10 GHz 1,267 GFLOPS
back to top