Đăng ký nhận miễn phí 100 USD
MUA/BÁN BTC, BNB, CAKE, DOGE, ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC
MUA/BÁN BTC,
BNB, CAKE, DOGE
ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC

Intel HD Graphics P4600

Chi tiết kỹ thuật

Generation 7.5
Phiên bản DirectX 11.1
Execution units 20
Max Memory 2 GB

Chi tiết kỹ thuật

Shader 160
Max Displays 3
Ngành kiến trúc 22 nm
Released Date Q2/2013

Hardware Codec Support

H264 Decode / Encode
AV1 No
H265/HEVC (8 bit) No
H265/HEVC (10 bit) No
VP8 No
VP9 No

GPU Frequencies

GPU Frecquency GPU span(Turbo) FP16 (Half Precision) FP32 (Single Precision) FP64 (Double Precision)
0.35 GHz 1.20 GHz 768 GFLOPS 384 GFLOPS 96 GFLOPS
0.35 GHz 1.25 GHz 800 GFLOPS 400 GFLOPS 100 GFLOPS

Được sử dụng trong các bộ xử lý sau

Processors GPU Frecquency GPU (Turbo) FP32 (Single Precision)
Intel Xeon E3-1225 v3 0.35 GHz 1.20 GHz 384 GFLOPS
Intel Xeon E3-1226 v3 0.35 GHz 1.20 GHz 384 GFLOPS
Intel Xeon E3-1245 v3 0.35 GHz 1.20 GHz 384 GFLOPS
Intel Xeon E3-1275 v3 0.35 GHz 1.25 GHz 400 GFLOPS
back to top