Đăng ký nhận miễn phí 100 USD
MUA/BÁN BTC, BNB, CAKE, DOGE, ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC
MUA/BÁN BTC,
BNB, CAKE, DOGE
ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC

Intel HD Graphics 500

Chi tiết kỹ thuật

Generation 9
Phiên bản DirectX 12
Execution units 12
Max Memory 8 GB

Chi tiết kỹ thuật

Shader 96
Max Displays 3
Ngành kiến trúc 14 nm
Released Date Q3/2016

Hardware Codec Support

H264 Decode / Encode
AV1 No
H265/HEVC (8 bit) Decode / Encode
H265/HEVC (10 bit) Decode
VP8 Decode / Encode
VP9 Decode

GPU Frequencies

GPU Frecquency GPU span(Turbo) FP16 (Half Precision) FP32 (Single Precision) FP64 (Double Precision)
0.20 GHz 0.65 GHz 250 GFLOPS 125 GFLOPS 31 GFLOPS
0.20 GHz 0.70 GHz 269 GFLOPS 134 GFLOPS 34 GFLOPS
0.20 GHz 0.75 GHz 288 GFLOPS 144 GFLOPS 36 GFLOPS
0.25 GHz 0.70 GHz 269 GFLOPS 134 GFLOPS 34 GFLOPS
0.25 GHz 0.75 GHz 288 GFLOPS 144 GFLOPS 36 GFLOPS

Được sử dụng trong các bộ xử lý sau

Processors GPU Frecquency GPU (Turbo) FP32 (Single Precision)
Intel Celeron J3355 0.25 GHz 0.70 GHz 134 GFLOPS
Intel Celeron J3455 0.25 GHz 0.75 GHz 144 GFLOPS
Intel Celeron N3350 0.20 GHz 0.65 GHz 125 GFLOPS
Intel Celeron N3450 0.20 GHz 0.70 GHz 134 GFLOPS
back to top