Đăng ký nhận miễn phí 100 USD
MUA/BÁN BTC, BNB, CAKE, DOGE, ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC
MUA/BÁN BTC,
BNB, CAKE, DOGE
ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC

Intel HD Graphics 405 (18EU)

Chi tiết kỹ thuật

Generation 8
Phiên bản DirectX 12
Execution units 18
Max Memory 8 GB

Chi tiết kỹ thuật

Shader 144
Max Displays 3
Ngành kiến trúc 14 nm
Released Date Q2/2015

Hardware Codec Support

H264 Decode / Encode
AV1 No
H265/HEVC (8 bit) No
H265/HEVC (10 bit) No
VP8 Decode
VP9 No

GPU Frequencies

GPU Frecquency GPU span(Turbo) FP16 (Half Precision) FP32 (Single Precision) FP64 (Double Precision)
0.40 GHz 0.74 GHz 426 GFLOPS 213 GFLOPS 53 GFLOPS

Được sử dụng trong các bộ xử lý sau

Processors GPU Frecquency GPU (Turbo) FP32 (Single Precision)
Intel Pentium J3710 0.40 GHz 0.74 GHz 213 GFLOPS
back to top