Đăng ký nhận miễn phí 100 USD
MUA/BÁN BTC, BNB, CAKE, DOGE, ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC
MUA/BÁN BTC,
BNB, CAKE, DOGE
ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC

Intel GMA 3650

Chi tiết kỹ thuật

Generation
Phiên bản DirectX 10.1
Execution units 4
Max Memory --

Chi tiết kỹ thuật

Shader 32
Max Displays 2
Ngành kiến trúc 65 nm
Released Date Q4/2008

Hardware Codec Support

H264 No
AV1 No
H265/HEVC (8 bit) No
H265/HEVC (10 bit) No
VP8 No
VP9 No

GPU Frequencies

GPU Frecquency GPU span(Turbo) FP16 (Half Precision) FP32 (Single Precision) FP64 (Double Precision)
0.64 GHz -- 82 GFLOPS 41 GFLOPS 10 GFLOPS

Được sử dụng trong các bộ xử lý sau

Processors GPU Frecquency GPU (Turbo) FP32 (Single Precision)
Intel Atom D2550 0.64 GHz -- 41 GFLOPS
Intel Atom D2560 0.64 GHz -- 41 GFLOPS
Intel Atom D2700 0.64 GHz -- 41 GFLOPS
back to top