Đăng ký nhận miễn phí 100 USD
MUA/BÁN BTC, BNB, CAKE, DOGE, ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC
MUA/BÁN BTC,
BNB, CAKE, DOGE
ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC

ARM Mali-T830 MP3

Chi tiết kỹ thuật

Generation Midgard 4
Phiên bản DirectX 11
Execution units 3
Max Memory --

Chi tiết kỹ thuật

Shader 48
Max Displays 2
Ngành kiến trúc 28nm
Released Date Q4/2015

Hardware Codec Support

H264 Decode / Encode
AV1 No
H265/HEVC (8 bit) Decode / Encode
H265/HEVC (10 bit) Decode
VP8 Decode / Encode
VP9 No

GPU Frequencies

GPU Frecquency GPU span(Turbo) FP16 (Half Precision) FP32 (Single Precision) FP64 (Double Precision)
0.60 GHz 0.60 GHz 122 GFLOPS 61 GFLOPS 15 GFLOPS

Được sử dụng trong các bộ xử lý sau

Processors GPU Frecquency GPU (Turbo) FP32 (Single Precision)
Samsung Exynos 7880 0.60 GHz 0.60 GHz 61 GFLOPS
back to top