Đăng ký nhận miễn phí 100 USD
MUA/BÁN BTC, BNB, CAKE, DOGE, ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC
MUA/BÁN BTC,
BNB, CAKE, DOGE
ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC

ARM Mali-T830 MP1

Chi tiết kỹ thuật

Generation Midgard 4
Phiên bản DirectX 11
Execution units 1
Max Memory --

Chi tiết kỹ thuật

Shader 16
Max Displays 2
Ngành kiến trúc 28nm
Released Date Q4/2015

Hardware Codec Support

H264 Decode / Encode
AV1 No
H265/HEVC (8 bit) Decode / Encode
H265/HEVC (10 bit) Decode
VP8 Decode / Encode
VP9 No

GPU Frequencies

GPU Frecquency GPU span(Turbo) FP16 (Half Precision) FP32 (Single Precision) FP64 (Double Precision)
0.60 GHz 0.60 GHz 41 GFLOPS 20 GFLOPS 5 GFLOPS

Được sử dụng trong các bộ xử lý sau

Processors GPU Frecquency GPU (Turbo) FP32 (Single Precision)
Samsung Exynos 7870 0.60 GHz 0.60 GHz 20 GFLOPS
back to top