Đăng ký nhận miễn phí 100 USD
MUA/BÁN BTC, BNB, CAKE, DOGE, ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC
MUA/BÁN BTC,
BNB, CAKE, DOGE
ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC

ARM Mali-T760 MP6

Chi tiết kỹ thuật

Generation Midgard 3
Phiên bản DirectX 11
Execution units 6
Max Memory --

Chi tiết kỹ thuật

Shader 96
Max Displays 2
Ngành kiến trúc 28nm
Released Date Q4/2013

Hardware Codec Support

H264 Decode / Encode
AV1 No
H265/HEVC (8 bit) No
H265/HEVC (10 bit) No
VP8 Decode / Encode
VP9 No

GPU Frequencies

GPU Frecquency GPU span(Turbo) FP16 (Half Precision) FP32 (Single Precision) FP64 (Double Precision)
0.70 GHz 0.70 GHz 286 GFLOPS 143 GFLOPS 36 GFLOPS

Được sử dụng trong các bộ xử lý sau

Processors GPU Frecquency GPU (Turbo) FP32 (Single Precision)
Samsung Exynos 5433 0.70 GHz 0.70 GHz 143 GFLOPS
back to top