Đăng ký nhận miễn phí 100 USD
MUA/BÁN BTC, BNB, CAKE, DOGE, ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC
MUA/BÁN BTC,
BNB, CAKE, DOGE
ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC

ARM Mali-G76 MP5

Chi tiết kỹ thuật

Generation Bifrost 3
Phiên bản DirectX 12
Execution units 5
Max Memory 4 GB

Chi tiết kỹ thuật

Shader 80
Max Displays 2
Ngành kiến trúc 7 nm
Released Date Q3/2018

Hardware Codec Support

H264 Decode / Encode
AV1 No
H265/HEVC (8 bit) Decode / Encode
H265/HEVC (10 bit) Decode / Encode
VP8 Decode / Encode
VP9 Decode / Encode

GPU Frequencies

GPU Frecquency GPU span(Turbo) FP16 (Half Precision) FP32 (Single Precision) FP64 (Double Precision)
0.72 GHz 0.72 GHz 520 GFLOPS 260 GFLOPS 65 GFLOPS

Được sử dụng trong các bộ xử lý sau

Processors GPU Frecquency GPU (Turbo) FP32 (Single Precision)
Samsung Exynos 880 0.72 GHz 0.72 GHz 260 GFLOPS
Samsung Exynos 980 0.72 GHz 0.72 GHz 260 GFLOPS
back to top