Đăng ký nhận miễn phí 100 USD
MUA/BÁN BTC, BNB, CAKE, DOGE, ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC
MUA/BÁN BTC,
BNB, CAKE, DOGE
ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC

ARM Mali-G72 MP18

Chi tiết kỹ thuật

Generation Bifrost 2
Phiên bản DirectX 12
Execution units 18
Max Memory 2 GB

Chi tiết kỹ thuật

Shader 288
Max Displays 2
Ngành kiến trúc 16 nm
Released Date Q3/2017

Hardware Codec Support

H264 Decode / Encode
AV1 No
H265/HEVC (8 bit) Decode / Encode
H265/HEVC (10 bit) Decode / Encode
VP8 Decode / Encode
VP9 Decode / Encode

GPU Frequencies

GPU Frecquency GPU span(Turbo) FP16 (Half Precision) FP32 (Single Precision) FP64 (Double Precision)
0.85 GHz 0.85 GHz 1,122 GFLOPS 561 GFLOPS 140 GFLOPS

Được sử dụng trong các bộ xử lý sau

Processors GPU Frecquency GPU (Turbo) FP32 (Single Precision)
Samsung Exynos 9810 0.85 GHz 0.85 GHz 561 GFLOPS
back to top