Đăng ký nhận miễn phí 100 USD
MUA/BÁN BTC, BNB, CAKE, DOGE, ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC
MUA/BÁN BTC,
BNB, CAKE, DOGE
ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC

ARM Mali-G71 MP20

Chi tiết kỹ thuật

Generation Bifrost 1
Phiên bản DirectX 11
Execution units 20
Max Memory 2 GB

Chi tiết kỹ thuật

Shader 320
Max Displays 2
Ngành kiến trúc 16 nm
Released Date Q2/2016

Hardware Codec Support

H264 Decode / Encode
AV1 No
H265/HEVC (8 bit) Decode / Encode
H265/HEVC (10 bit) Decode
VP8 Decode / Encode
VP9 No

GPU Frequencies

GPU Frecquency GPU span(Turbo) FP16 (Half Precision) FP32 (Single Precision) FP64 (Double Precision)
0.90 GHz 0.90 GHz 1,224 GFLOPS 612 GFLOPS 153 GFLOPS

Được sử dụng trong các bộ xử lý sau

Processors GPU Frecquency GPU (Turbo) FP32 (Single Precision)
Samsung Exynos 8895 0.90 GHz 0.90 GHz 612 GFLOPS
back to top