Đăng ký nhận miễn phí 100 USD
MUA/BÁN BTC, BNB, CAKE, DOGE, ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC
MUA/BÁN BTC,
BNB, CAKE, DOGE
ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC

Apple M1 (8 Core)

Chi tiết kỹ thuật

Generation 1
Phiên bản DirectX
Execution units 128
Max Memory 8 GB

Chi tiết kỹ thuật

Shader 0
Max Displays 2
Ngành kiến trúc 5 nm
Released Date Q4/2020

Hardware Codec Support

H264 Decode / Encode
AV1 Decode
H265/HEVC (8 bit) Decode / Encode
H265/HEVC (10 bit) Decode / Encode
VP8 Decode / Encode
VP9 Decode / Encode

GPU Frequencies

GPU Frecquency GPU span(Turbo) FP16 (Half Precision) FP32 (Single Precision) FP64 (Double Precision)
3.20 GHz -- 5,200 GFLOPS 2,600 GFLOPS 650 GFLOPS

Được sử dụng trong các bộ xử lý sau

Processors GPU Frecquency GPU (Turbo) FP32 (Single Precision)
Apple M1 3.20 GHz -- 2,600 GFLOPS
back to top