Đăng ký nhận miễn phí 100 USD
MUA/BÁN BTC, BNB, CAKE, DOGE, ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC
MUA/BÁN BTC,
BNB, CAKE, DOGE
ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC

Apple A14

Chi tiết kỹ thuật

Generation 11
Phiên bản DirectX
Execution units 4
Max Memory 8 GB

Chi tiết kỹ thuật

Shader 0
Max Displays 3
Ngành kiến trúc 5 nm
Released Date Q3/2020

Hardware Codec Support

H264 Decode / Encode
AV1 Decode
H265/HEVC (8 bit) Decode / Encode
H265/HEVC (10 bit) Decode / Encode
VP8 Decode / Encode
VP9 Decode / Encode

GPU Frequencies

GPU Frecquency GPU span(Turbo) FP16 (Half Precision) FP32 (Single Precision) FP64 (Double Precision)
1.80 GHz 3.01 GHz 1,648 GFLOPS 824 GFLOPS 206 GFLOPS

Được sử dụng trong các bộ xử lý sau

Processors GPU Frecquency GPU (Turbo) FP32 (Single Precision)
Apple A14 Bionic 1.80 GHz 3.01 GHz 824 GFLOPS
back to top