Đăng ký nhận miễn phí 100 USD
MUA/BÁN BTC, BNB, CAKE, DOGE, ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC
MUA/BÁN BTC,
BNB, CAKE, DOGE
ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC

Apple A12Z

Chi tiết kỹ thuật

Generation 9
Phiên bản DirectX --
Execution units 8
Max Memory 6 GB

Chi tiết kỹ thuật

Shader 0
Max Displays 2
Ngành kiến trúc 7 nm
Released Date Q1/2020

Hardware Codec Support

H264 Decode / Encode
AV1 No
H265/HEVC (8 bit) Decode / Encode
H265/HEVC (10 bit) Decode / Encode
VP8 Decode / Encode
VP9 Decode / Encode

GPU Frequencies

GPU Frecquency GPU span(Turbo) FP16 (Half Precision) FP32 (Single Precision) FP64 (Double Precision)
1.59 GHz 2.49 GHz 2,212 GFLOPS 1,106 GFLOPS 277 GFLOPS

Được sử dụng trong các bộ xử lý sau

Processors GPU Frecquency GPU (Turbo) FP32 (Single Precision)
Apple A12Z Bionic 1.59 GHz 2.49 GHz 1,106 GFLOPS
back to top