Đăng ký nhận miễn phí 100 USD
MUA/BÁN BTC, BNB, CAKE, DOGE, ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC
MUA/BÁN BTC,
BNB, CAKE, DOGE
ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC

Apple A12

Chi tiết kỹ thuật

Generation 9
Phiên bản DirectX
Execution units 4
Max Memory 4 GB

Chi tiết kỹ thuật

Shader 0
Max Displays 1
Ngành kiến trúc 7 nm
Released Date Q3/2018

Hardware Codec Support

H264 Decode / Encode
AV1 No
H265/HEVC (8 bit) Decode / Encode
H265/HEVC (10 bit) Decode / Encode
VP8 Decode / Encode
VP9 Decode / Encode

GPU Frequencies

GPU Frecquency GPU span(Turbo) FP16 (Half Precision) FP32 (Single Precision) FP64 (Double Precision)
1.59 GHz 2.49 GHz 976 GFLOPS 488 GFLOPS 122 GFLOPS

Được sử dụng trong các bộ xử lý sau

Processors GPU Frecquency GPU (Turbo) FP32 (Single Precision)
Apple A12 Bionic 1.59 GHz 2.49 GHz 488 GFLOPS
back to top