Đăng ký nhận miễn phí 100 USD
MUA/BÁN BTC, BNB, CAKE, DOGE, ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC
MUA/BÁN BTC,
BNB, CAKE, DOGE
ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC

Apple A11

Chi tiết kỹ thuật

Generation 8
Phiên bản DirectX
Execution units 3
Max Memory 3 GB

Chi tiết kỹ thuật

Shader 0
Max Displays 1
Ngành kiến trúc 10 nm
Released Date Q3/2017

Hardware Codec Support

H264 Decode / Encode
AV1 No
H265/HEVC (8 bit) Decode
H265/HEVC (10 bit) Decode
VP8 Decode / Encode
VP9 Decode

GPU Frequencies

GPU Frecquency GPU span(Turbo) FP16 (Half Precision) FP32 (Single Precision) FP64 (Double Precision)
1.42 GHz 2.39 GHz 908 GFLOPS 454 GFLOPS 114 GFLOPS

Được sử dụng trong các bộ xử lý sau

Processors GPU Frecquency GPU (Turbo) FP32 (Single Precision)
Apple A11 Bionic 1.42 GHz 2.39 GHz 454 GFLOPS
back to top