Đăng ký nhận miễn phí 100 USD
MUA/BÁN BTC, BNB, CAKE, DOGE, ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC
MUA/BÁN BTC,
BNB, CAKE, DOGE
ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC

Apple A10X

Chi tiết kỹ thuật

Generation 7
Phiên bản DirectX
Execution units 12
Max Memory 4 GB

Chi tiết kỹ thuật

Shader 384
Max Displays 1
Ngành kiến trúc 10 nm
Released Date Q2/2017

Hardware Codec Support

H264 Decode / Encode
AV1 No
H265/HEVC (8 bit) Decode
H265/HEVC (10 bit) Decode
VP8 Decode
VP9 Decode

GPU Frequencies

GPU Frecquency GPU span(Turbo) FP16 (Half Precision) FP32 (Single Precision) FP64 (Double Precision)
0.90 GHz -- 1,369 GFLOPS 685 GFLOPS 171 GFLOPS

Được sử dụng trong các bộ xử lý sau

Processors GPU Frecquency GPU (Turbo) FP32 (Single Precision)
Apple A10X Fusion 0.90 GHz -- 685 GFLOPS
back to top