Đăng ký nhận miễn phí 100 USD
MUA/BÁN BTC, BNB, CAKE, DOGE, ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC
MUA/BÁN BTC,
BNB, CAKE, DOGE
ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC

AMD Radeon HD 7600G

Chi tiết kỹ thuật

Generation 4
Phiên bản DirectX 11
Execution units 6
Max Memory 1 GB

Chi tiết kỹ thuật

Shader 384
Max Displays 2
Ngành kiến trúc 32 nm
Released Date Q3/2012

Hardware Codec Support

H264 Decode
AV1 No
H265/HEVC (8 bit) No
H265/HEVC (10 bit) No
VP8 No
VP9 No

GPU Frequencies

GPU Frecquency GPU span(Turbo) FP16 (Half Precision) FP32 (Single Precision) FP64 (Double Precision)
0.32 GHz 0.43 GHz 652 GFLOPS 326 GFLOPS 82 GFLOPS

Được sử dụng trong các bộ xử lý sau

Processors GPU Frecquency GPU (Turbo) FP32 (Single Precision)
AMD A8-4555M 0.32 GHz 0.43 GHz 326 GFLOPS
back to top