Đăng ký nhận miễn phí 100 USD
MUA/BÁN BTC, BNB, CAKE, DOGE, ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC
MUA/BÁN BTC,
BNB, CAKE, DOGE
ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC

Intel Core i5-6287U vs. Intel Atom D2700


Cpu Benchmark với điểm chuẩn

Intel Core i5-6287U
Intel Atom D2700
Intel Core i5-6287U Intel Atom D2700
3.10 GHz Tần số 2.13 GHz
3.50 GHz Turbo (1 lõi) --
3.30 GHz Turbo (Tất cả các lõi) --
2 Lõi 2
Siêu phân luồng?
Không Ép xung? Không
normal Kiến trúc cốt lõi normal
Intel Iris Graphics 550 GPU Intel GMA 3650
12 Phiên bản DirectX 10.1
3 Tối đa màn hình 2
DDR4-2133 SO-DIMM Bộ nhớ DDR3-1066
2 Kênh bộ nhớ 1
Bộ nhớ tối đa
Không ECC Không
-- L2 Cache --
4.00 MB L3 Cache 1.00 MB
3.0 Phiên bản PCIe
12 PCIe lanes
14 nm Công nghệ 32 nm
BGA 1356 Socket BGA 559
28 W TDP 10 W
VT-x, VT-x EPT, VT-d Ảo hóa None
Q3/2015 Ngày phát hành Q3/2011
hiển thị chi tiết hơn hiển thị chi tiết hơn

Cinebench R15 (Single-Core)

Cinebench R15 là sự kế thừa của Cinebench 11.5 và cũng dựa trên Cinema 4 Suite. Cinema 4 là một phần mềm được sử dụng trên toàn thế giới để tạo ra các hình thức 3D. Bài kiểm tra lõi đơn chỉ sử dụng một lõi CPU, số lượng lõi hoặc khả năng siêu phân luồng không được tính.

51% Complete
0% Complete

Cinebench R15 (Multi-Core)

Cinebench R15 là sự kế thừa của Cinebench 11.5 và cũng dựa trên Cinema 4 Suite. Cinema 4 là một phần mềm được sử dụng trên toàn thế giới để tạo ra các hình thức 3D. Bài kiểm tra đa lõi liên quan đến tất cả các lõi CPU và đánh dấu một lợi thế lớn của siêu phân luồng.

3% Complete
0% Complete

iGPU - FP32 Performance (Single-precision GFLOPS)

Hiệu suất tính toán lý thuyết của đơn vị đồ họa bên trong của bộ xử lý với độ chính xác đơn giản (32 bit) trong GFLOPS. GFLOPS cho biết iGPU có thể thực hiện bao nhiêu tỷ thao tác dấu phẩy động mỗi giây.

8% Complete
0% Complete

Geekbench 3, 64bit (Single-Core)

Geekbench 3 là một điểm chuẩn plattform chéo sử dụng nhiều bộ nhớ hệ thống. Trí nhớ nhanh sẽ đẩy kết quả lên rất nhiều. Bài kiểm tra lõi đơn chỉ sử dụng một lõi CPU, số lượng lõi hoặc khả năng siêu phân luồng không được tính.

Intel Core i5-6287U 3692 (53%)
53% Complete
Intel Atom D2700 540 (8%)
8% Complete

Geekbench 3, 64bit (Multi-Core)

Geekbench 3 là một điểm chuẩn plattform chéo sử dụng nhiều bộ nhớ hệ thống. Trí nhớ nhanh sẽ đẩy kết quả lên rất nhiều. Bài kiểm tra đa lõi liên quan đến tất cả các lõi CPU và đánh dấu một lợi thế lớn của siêu phân luồng.

8% Complete
Intel Atom D2700 1279 (1%)
1% Complete

Cinebench R11.5, 64bit (Single-Core)

Cinebench 11.5 dựa trên Cinema 4D Suite, một phần mềm phổ biến để tạo biểu mẫu và các nội dung khác ở dạng 3D. Bài kiểm tra lõi đơn chỉ sử dụng một lõi CPU, số lượng lõi hoặc khả năng siêu phân luồng không được tính.

Intel Core i5-6287U 1.69 (65%)
65% Complete
Intel Atom D2700 0.21 (6%)
6% Complete

Cinebench R11.5, 64bit (Multi-Core)

Cinebench 11.5 dựa trên Cinema 4D Suite, một phần mềm phổ biến để tạo biểu mẫu và các nội dung khác ở dạng 3D. Bài kiểm tra đa lõi liên quan đến tất cả các lõi CPU và đánh dấu một lợi thế lớn của siêu phân luồng.

7% Complete
Intel Atom D2700 0.7 (1%)
1% Complete

Estimated results for PassMark CPU Mark

Một số CPU được liệt kê dưới đây đã được điểm chuẩn bởi CPU-Benchmark. Tuy nhiên, phần lớn CPU chưa được kiểm tra và kết quả được ước tính bằng công thức độc quyền bí mật của CPU-Benchmark. Do đó, chúng không phản ánh chính xác các giá trị nhãn Passmark CPU thực tế và không được xác nhận bởi PassMark Software Pty Ltd.

6% Complete
Intel Atom D2700 831 (1%)
1% Complete

So sánh phổ biến

Intel Core i5-6287U Intel Core i7-6567U
Intel Core i5-6287U vs Intel Core i7-6567U
Intel Core i5-6267U Intel Core i5-6287U
Intel Core i5-6267U vs Intel Core i5-6287U
AMD A8-3500M Intel Core i5-6287U
AMD A8-3500M vs Intel Core i5-6287U
Intel Core i5-6287U Intel Atom D2700
Intel Core i5-6287U vs Intel Atom D2700
Intel Core i5-6287U AMD A6-3400M
Intel Core i5-6287U vs AMD A6-3400M
Intel Core i5-6287U AMD A10-7350B
Intel Core i5-6287U vs AMD A10-7350B
Intel Core i5-6287U Intel Core i3-4010Y
Intel Core i5-6287U vs Intel Core i3-4010Y
Intel Core i5-6287U Intel Pentium N3540
Intel Core i5-6287U vs Intel Pentium N3540
Intel Core i5-6287U AMD Phenom II X4 820
Intel Core i5-6287U vs AMD Phenom II X4 820
Intel Core i5-6287U Intel Core i7-4650U
Intel Core i5-6287U vs Intel Core i7-4650U
Intel Xeon E5-2623 v3 Intel Core i5-6287U
Intel Xeon E5-2623 v3 vs Intel Core i5-6287U
Intel Xeon Bronze 3104 Intel Core i5-6287U
Intel Xeon Bronze 3104 vs Intel Core i5-6287U
Intel Celeron 2955U Intel Core i5-6287U
Intel Celeron 2955U vs Intel Core i5-6287U
Intel Core i5-6287U Intel Xeon E3-1245 v5
Intel Core i5-6287U vs Intel Xeon E3-1245 v5
Intel Core i5-6287U AMD A4-1350
Intel Core i5-6287U vs AMD A4-1350
Intel Core i5-6287U Intel Core i5-8259U
Intel Core i5-6287U vs Intel Core i5-8259U
AMD E2-3200 Intel Core i5-6287U
AMD E2-3200 vs Intel Core i5-6287U
Intel Core i7-6700HQ Intel Core i5-6287U
Intel Core i7-6700HQ vs Intel Core i5-6287U
Intel Core m7-6Y75 Intel Core i5-6287U
Intel Core m7-6Y75 vs Intel Core i5-6287U
Intel Core i5-6287U Intel Core i7-6600U
Intel Core i5-6287U vs Intel Core i7-6600U
Intel Core i7-2600K Intel Core i5-6287U
Intel Core i7-2600K vs Intel Core i5-6287U
Intel Core i5-6287U Intel Core i5-7287U
Intel Core i5-6287U vs Intel Core i5-7287U
Intel Core i5-6287U AMD Ryzen 5 3500U
Intel Core i5-6287U vs AMD Ryzen 5 3500U
Intel Core i5-7200U Intel Core i5-6287U
Intel Core i5-7200U vs Intel Core i5-6287U
Intel Core i7-4930MX Intel Core i5-6287U
Intel Core i7-4930MX vs Intel Core i5-6287U
Intel Celeron J1900 Intel Atom D2700
Intel Celeron J1900 vs Intel Atom D2700
Intel Celeron J1800 Intel Atom D2700
Intel Celeron J1800 vs Intel Atom D2700
Intel Atom E3815 Intel Atom D2700
Intel Atom E3815 vs Intel Atom D2700
AMD E-350 Intel Atom D2700
AMD E-350 vs Intel Atom D2700
Intel Core i5-5257U Intel Atom D2700
Intel Core i5-5257U vs Intel Atom D2700
Intel Atom D2700 Intel Core i3-4150T
Intel Atom D2700 vs Intel Core i3-4150T
AMD C-70 Intel Atom D2700
AMD C-70 vs Intel Atom D2700
Intel Celeron N2820 Intel Atom D2700
Intel Celeron N2820 vs Intel Atom D2700
Intel Atom D2700 Intel Xeon E3-1265L v3
Intel Atom D2700 vs Intel Xeon E3-1265L v3
Intel Atom D2700 Intel Celeron N2920
Intel Atom D2700 vs Intel Celeron N2920
Intel Celeron G1610 Intel Atom D2700
Intel Celeron G1610 vs Intel Atom D2700
Intel Atom D2700 Intel Pentium G3220
Intel Atom D2700 vs Intel Pentium G3220
Intel Core i5-6287U Intel Atom D2700
Intel Core i5-6287U vs Intel Atom D2700
Intel Atom D2700 Intel Celeron J4125
Intel Atom D2700 vs Intel Celeron J4125
Intel Xeon E7-8891 v2 Intel Atom D2700
Intel Xeon E7-8891 v2 vs Intel Atom D2700
Intel Core i5-6287U vs. Intel Atom D2700 - Kiểm tra và thông số kỹ thuật điểm chuẩn của Cpu
4.2 of 44 rating(s)
back to top