Đăng ký nhận miễn phí 100 USD
MUA/BÁN BTC, BNB, CAKE, DOGE, ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC
MUA/BÁN BTC,
BNB, CAKE, DOGE
ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC

Qualcomm Adreno 660

Chi tiết kỹ thuật

Generation 6
Phiên bản DirectX 12.1
Execution units 0
Max Memory --

Chi tiết kỹ thuật

Shader 0
Max Displays 0
Ngành kiến trúc 5 nm
Released Date Q1/2021

Hardware Codec Support

H264 Decode / Encode
AV1 No
H265/HEVC (8 bit) Decode / Encode
H265/HEVC (10 bit) Decode / Encode
VP8 Decode / Encode
VP9 Decode / Encode

GPU Frequencies

GPU Frecquency GPU span(Turbo) FP16 (Half Precision) FP32 (Single Precision) FP64 (Double Precision)
0.84 GHz -- 3,440 GFLOPS 1,720 GFLOPS 430 GFLOPS

Được sử dụng trong các bộ xử lý sau

Processors GPU Frecquency GPU (Turbo) FP32 (Single Precision)
Qualcomm Snapdragon 888 0.84 GHz -- 1,720 GFLOPS
back to top