Đăng ký nhận miễn phí 100 USD
MUA/BÁN BTC, BNB, CAKE, DOGE, ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC
MUA/BÁN BTC,
BNB, CAKE, DOGE
ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC

Qualcomm Adreno 640

Chi tiết kỹ thuật

Generation 5
Phiên bản DirectX 12.0
Execution units 4
Max Memory 4 GB

Chi tiết kỹ thuật

Shader 384
Max Displays 1
Ngành kiến trúc 7 nm
Released Date Q1/2019

Hardware Codec Support

H264 Decode / Encode
AV1 No
H265/HEVC (8 bit) Decode / Encode
H265/HEVC (10 bit) Decode / Encode
VP8 Decode / Encode
VP9 Decode / Encode

GPU Frequencies

GPU Frecquency GPU span(Turbo) FP16 (Half Precision) FP32 (Single Precision) FP64 (Double Precision)
0.25 GHz 0.59 GHz 1,934 GFLOPS 967 GFLOPS 242 GFLOPS
0.25 GHz 0.68 GHz 2,232 GFLOPS 1,116 GFLOPS 279 GFLOPS

Được sử dụng trong các bộ xử lý sau

Processors GPU Frecquency GPU (Turbo) FP32 (Single Precision)
Qualcomm Snapdragon 855 0.25 GHz 0.59 GHz 967 GFLOPS
Qualcomm Snapdragon 855+ 0.25 GHz 0.68 GHz 1,116 GFLOPS
back to top