Đăng ký nhận miễn phí 100 USD
MUA/BÁN BTC, BNB, CAKE, DOGE, ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC
MUA/BÁN BTC,
BNB, CAKE, DOGE
ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC

Qualcomm Adreno 540

Chi tiết kỹ thuật

Generation 5
Phiên bản DirectX 11.1
Execution units 0
Max Memory --

Chi tiết kỹ thuật

Shader 384
Max Displays 0
Ngành kiến trúc 10 nm
Released Date Q1/2017

Hardware Codec Support

H264 Decode
AV1 No
H265/HEVC (8 bit) Decode
H265/HEVC (10 bit) No
VP8 Decode
VP9 Decode

GPU Frequencies

GPU Frecquency GPU span(Turbo) FP16 (Half Precision) FP32 (Single Precision) FP64 (Double Precision)
0.71 GHz 0.71 GHz 1,134 GFLOPS 567 GFLOPS 142 GFLOPS

Được sử dụng trong các bộ xử lý sau

Processors GPU Frecquency GPU (Turbo) FP32 (Single Precision)
Qualcomm Snapdragon 835 0.71 GHz 0.71 GHz 567 GFLOPS
back to top