Đăng ký nhận miễn phí 100 USD
MUA/BÁN BTC, BNB, CAKE, DOGE, ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC
MUA/BÁN BTC,
BNB, CAKE, DOGE
ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC

Qualcomm Adreno 420

Chi tiết kỹ thuật

Generation 4
Phiên bản DirectX 11
Execution units 0
Max Memory --

Chi tiết kỹ thuật

Shader 128
Max Displays 0
Ngành kiến trúc 28 nm
Released Date Q2/2014

Hardware Codec Support

H264 Decode / Encode
AV1 No
H265/HEVC (8 bit) Decode
H265/HEVC (10 bit) No
VP8 No
VP9 No

GPU Frequencies

GPU Frecquency GPU span(Turbo) FP16 (Half Precision) FP32 (Single Precision) FP64 (Double Precision)
0.50 GHz 0.50 GHz 256 GFLOPS 128 GFLOPS 32 GFLOPS
0.60 GHz 0.60 GHz 307 GFLOPS 154 GFLOPS 38 GFLOPS
back to top