Đăng ký nhận miễn phí 100 USD
MUA/BÁN BTC, BNB, CAKE, DOGE, ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC
MUA/BÁN BTC,
BNB, CAKE, DOGE
ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC

Qualcomm Adreno 418

Chi tiết kỹ thuật

Generation 4
Phiên bản DirectX 11
Execution units 0
Max Memory --

Chi tiết kỹ thuật

Shader 128
Max Displays 0
Ngành kiến trúc 20 nm
Released Date Q2/2014

Hardware Codec Support

H264 Decode / Encode
AV1 No
H265/HEVC (8 bit) Decode
H265/HEVC (10 bit) No
VP8 No
VP9 No

GPU Frequencies

GPU Frecquency GPU span(Turbo) FP16 (Half Precision) FP32 (Single Precision) FP64 (Double Precision)
0.60 GHz 0.60 GHz 307 GFLOPS 154 GFLOPS 38 GFLOPS

Được sử dụng trong các bộ xử lý sau

Processors GPU Frecquency GPU (Turbo) FP32 (Single Precision)
Qualcomm Snapdragon 808 0.60 GHz 0.60 GHz 154 GFLOPS
back to top