Đăng ký nhận miễn phí 100 USD
MUA/BÁN BTC, BNB, CAKE, DOGE, ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC
MUA/BÁN BTC,
BNB, CAKE, DOGE
ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC

Intel UHD Graphics 910

Chi tiết kỹ thuật

Generation 11
Phiên bản DirectX 12
Execution units 32
Max Memory --

Chi tiết kỹ thuật

Shader 256
Max Displays 3
Ngành kiến trúc 10 nm
Released Date

Hardware Codec Support

H264 Decode / Encode
AV1 No
H265/HEVC (8 bit) Decode / Encode
H265/HEVC (10 bit) Decode / Encode
VP8 Decode / Encode
VP9 Decode / Encode

GPU Frequencies

GPU Frecquency GPU span(Turbo) FP16 (Half Precision) FP32 (Single Precision) FP64 (Double Precision)
0.40 GHz 1.00 GHz 1,024 GFLOPS 512 GFLOPS 128 GFLOPS
back to top