Đăng ký nhận miễn phí 100 USD
MUA/BÁN BTC, BNB, CAKE, DOGE, ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC
MUA/BÁN BTC,
BNB, CAKE, DOGE
ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC

Intel Iris Plus Graphics 930 (32EU)

Chi tiết kỹ thuật

Generation 11
Phiên bản DirectX 12
Execution units 32
Max Memory --

Chi tiết kỹ thuật

Shader 256
Max Displays 3
Ngành kiến trúc 10 nm
Released Date Q3/2019

Hardware Codec Support

H264 Decode / Encode
AV1 No
H265/HEVC (8 bit) Decode / Encode
H265/HEVC (10 bit) Decode / Encode
VP8 Decode / Encode
VP9 Decode / Encode

GPU Frequencies

GPU Frecquency GPU span(Turbo) FP16 (Half Precision) FP32 (Single Precision) FP64 (Double Precision)
0.40 GHz 1.00 GHz 1,024 GFLOPS 512 GFLOPS 128 GFLOPS
back to top