Đăng ký nhận miễn phí 100 USD
MUA/BÁN BTC, BNB, CAKE, DOGE, ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC
MUA/BÁN BTC,
BNB, CAKE, DOGE
ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC

Intel HD Graphics P4000

Chi tiết kỹ thuật

Generation 7
Phiên bản DirectX 11.1
Execution units 16
Max Memory --

Chi tiết kỹ thuật

Shader 128
Max Displays 2
Ngành kiến trúc 22 nm
Released Date Q2/2012

Hardware Codec Support

H264 Decode / Encode
AV1 No
H265/HEVC (8 bit) No
H265/HEVC (10 bit) No
VP8 No
VP9 No

GPU Frequencies

GPU Frecquency GPU span(Turbo) FP16 (Half Precision) FP32 (Single Precision) FP64 (Double Precision)
0.65 GHz 1.25 GHz 640 GFLOPS 320 GFLOPS 80 GFLOPS
back to top