Đăng ký nhận miễn phí 100 USD
MUA/BÁN BTC, BNB, CAKE, DOGE, ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC
MUA/BÁN BTC,
BNB, CAKE, DOGE
ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC

Intel HD Graphics (Braswell GT1)

Chi tiết kỹ thuật

Generation 8
Phiên bản DirectX 12
Execution units 12
Max Memory 8 GB

Chi tiết kỹ thuật

Shader 96
Max Displays 3
Ngành kiến trúc 14 nm
Released Date Q2/2015

Hardware Codec Support

H264 Decode / Encode
AV1 No
H265/HEVC (8 bit) Decode
H265/HEVC (10 bit) No
VP8 Decode / Encode
VP9 No

GPU Frequencies

GPU Frecquency GPU span(Turbo) FP16 (Half Precision) FP32 (Single Precision) FP64 (Double Precision)
0.32 GHz 0.60 GHz -- -- --
0.32 GHz 0.64 GHz -- -- --
0.40 GHz 0.70 GHz -- -- --
back to top