Đăng ký nhận miễn phí 100 USD
MUA/BÁN BTC, BNB, CAKE, DOGE, ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC
MUA/BÁN BTC,
BNB, CAKE, DOGE
ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC

ARM Mali-T628 MP3

Chi tiết kỹ thuật

Generation Midgard 2
Phiên bản DirectX 11
Execution units 3
Max Memory --

Chi tiết kỹ thuật

Shader 48
Max Displays 1
Ngành kiến trúc 32nm
Released Date Q4/2012

Hardware Codec Support

H264 Decode / Encode
AV1 No
H265/HEVC (8 bit) No
H265/HEVC (10 bit) No
VP8 Decode / Encode
VP9 No

GPU Frequencies

GPU Frecquency GPU span(Turbo) FP16 (Half Precision) FP32 (Single Precision) FP64 (Double Precision)
0.60 GHz 0.60 GHz 115 GFLOPS 58 GFLOPS 14 GFLOPS
back to top