Đăng ký nhận miễn phí 100 USD
MUA/BÁN BTC, BNB, CAKE, DOGE, ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC
MUA/BÁN BTC,
BNB, CAKE, DOGE
ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC

ARM Mali-400 MP2

Chi tiết kỹ thuật

Generation Utgard
Phiên bản DirectX 0
Execution units 2
Max Memory --

Chi tiết kỹ thuật

Shader 32
Max Displays 1
Ngành kiến trúc 28nm
Released Date Q2/2008

Hardware Codec Support

H264 No
AV1 No
H265/HEVC (8 bit) No
H265/HEVC (10 bit) No
VP8 No
VP9 No

GPU Frequencies

GPU Frecquency GPU span(Turbo) FP16 (Half Precision) FP32 (Single Precision) FP64 (Double Precision)
0.45 GHz -- 16 GFLOPS 8 GFLOPS 2 GFLOPS

Được sử dụng trong các bộ xử lý sau

Processors GPU Frecquency GPU (Turbo) FP32 (Single Precision)
Samsung Exynos 3250 0.45 GHz -- 8 GFLOPS
back to top