Đăng ký nhận miễn phí 100 USD
MUA/BÁN BTC, BNB, CAKE, DOGE, ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC
MUA/BÁN BTC,
BNB, CAKE, DOGE
ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC

Apple A9

Chi tiết kỹ thuật

Generation 6
Phiên bản DirectX
Execution units 6
Max Memory 4 GB

Chi tiết kỹ thuật

Shader 192
Max Displays 1
Ngành kiến trúc 16 nm
Released Date Q3/2015

Hardware Codec Support

H264 Decode
AV1 No
H265/HEVC (8 bit) No
H265/HEVC (10 bit) No
VP8 Decode
VP9 No

GPU Frequencies

GPU Frecquency GPU span(Turbo) FP16 (Half Precision) FP32 (Single Precision) FP64 (Double Precision)
0.65 GHz -- 499 GFLOPS 250 GFLOPS 62 GFLOPS

Được sử dụng trong các bộ xử lý sau

Processors GPU Frecquency GPU (Turbo) FP32 (Single Precision)
Apple A9 0.65 GHz -- 250 GFLOPS
back to top