Đăng ký nhận miễn phí 100 USD
MUA/BÁN BTC, BNB, CAKE, DOGE, ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC
MUA/BÁN BTC,
BNB, CAKE, DOGE
ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC

Apple A13

Chi tiết kỹ thuật

Generation 10
Phiên bản DirectX
Execution units 4
Max Memory 4 GB

Chi tiết kỹ thuật

Shader 384
Max Displays 1
Ngành kiến trúc 7 nm
Released Date Q3/2019

Hardware Codec Support

H264 Decode / Encode
AV1 No
H265/HEVC (8 bit) Decode / Encode
H265/HEVC (10 bit) Decode / Encode
VP8 Decode / Encode
VP9 Decode / Encode

GPU Frequencies

GPU Frecquency GPU span(Turbo) FP16 (Half Precision) FP32 (Single Precision) FP64 (Double Precision)
1.80 GHz 2.70 GHz 1,464 GFLOPS 732 GFLOPS 183 GFLOPS

Được sử dụng trong các bộ xử lý sau

Processors GPU Frecquency GPU (Turbo) FP32 (Single Precision)
Apple A13 Bionic 1.80 GHz 2.70 GHz 732 GFLOPS
back to top