Đăng ký nhận miễn phí 100 USD
MUA/BÁN BTC, BNB, CAKE, DOGE, ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC
MUA/BÁN BTC,
BNB, CAKE, DOGE
ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC

Apple A12X

Chi tiết kỹ thuật

Generation 9
Phiên bản DirectX
Execution units 7
Max Memory 6 GB

Chi tiết kỹ thuật

Shader 0
Max Displays 2
Ngành kiến trúc 7 nm
Released Date Q3/2018

Hardware Codec Support

H264 Decode / Encode
AV1 No
H265/HEVC (8 bit) Decode / Encode
H265/HEVC (10 bit) Decode / Encode
VP8 Decode / Encode
VP9 Decode / Encode

GPU Frequencies

GPU Frecquency GPU span(Turbo) FP16 (Half Precision) FP32 (Single Precision) FP64 (Double Precision)
1.59 GHz 2.49 GHz 1,935 GFLOPS 968 GFLOPS 242 GFLOPS

Được sử dụng trong các bộ xử lý sau

Processors GPU Frecquency GPU (Turbo) FP32 (Single Precision)
Apple A12X Bionic 1.59 GHz 2.49 GHz 968 GFLOPS
back to top