Đăng ký nhận miễn phí 100 USD
MUA/BÁN BTC, BNB, CAKE, DOGE, ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC
MUA/BÁN BTC,
BNB, CAKE, DOGE
ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC

AMD Ryzen Embedded

AMD Ryzen Embedded
Actual generation 2.
Actual architecture Grey Hawk (Zen 2)
Target market Enterprise
Công nghệ 7 nm
Socket FP5, FP6
Processors Gen Tần số Turbo (1 core) Turbo (All cores) Lõi Hyperthreading
back to top