GET FREE $100 Welcome Offer
BUY AND SELL BTC, BNB, CAKE, DOGE, ETH AND 27 MORE
BUY AND SELL BTC,
BNB, CAKE, DOGE
ETH AND 27 MORE

AMD Ryzen 9 5900E vs. Intel Xeon Gold 6348


带有基准的 Cpu Benchmark

AMD Ryzen 9 5900E
Intel Xeon Gold 6348
AMD Ryzen 9 5900E Intel Xeon Gold 6348
3.70 GHz 频率 2.60 GHz
4.70 GHz 涡轮增压(1 核) 3.50 GHz
4.50 GHz Turbo(所有内核) 3.00 GHz
10 核心 28
是的 超线程 ? 是的
超频?
normal 核心架构 normal
no iGPU GPU no iGPU
DirectX 版本
最大限度。显示
DDR4-3200 记忆 DDR4-3200
2 内存通道 8
128 GB 最大限度。记忆 6144 GB
是的 ECC 是的
6.00 MB L2 Cache --
64.00 MB L3 Cache 42.00 MB
PCIe版本 4.0
PCIe lanes 64
7 nm 技术 10 nm
AM4 (LGA 1331) Socket LGA 4189
105 W TDP 235 W
AMD-V, SVM 虚拟化 VT-x, VT-x EPT, VT-d
Q3/2022 发布日期 Q2/2021
显示更多细节 显示更多细节
AMD Ryzen 9 5900E vs. Intel Xeon Gold 6348 - Cpu 基准规格和测试
5 of 45 rating(s)
back to top