Đăng ký nhận miễn phí 100 USD
MUA/BÁN BTC, BNB, CAKE, DOGE, ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC
MUA/BÁN BTC,
BNB, CAKE, DOGE
ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC

AMD Radeon RX Vega M GH Graphics

Chi tiết kỹ thuật

Generation 8
Phiên bản DirectX 12.1
Execution units 24
Max Memory --

Chi tiết kỹ thuật

Shader 1536
Max Displays 6
Ngành kiến trúc 14 nm
Released Date Q1/2018

Hardware Codec Support

H264 Decode / Encode
AV1 No
H265/HEVC (8 bit) Decode / Encode
H265/HEVC (10 bit) Decode / Encode
VP8 Decode / Encode
VP9 Decode / Encode

GPU Frequencies

GPU Frecquency GPU span(Turbo) FP16 (Half Precision) FP32 (Single Precision) FP64 (Double Precision)
1.06 GHz 1.19 GHz 7,312 GFLOPS 3,656 GFLOPS 914 GFLOPS

Được sử dụng trong các bộ xử lý sau

Processors GPU Frecquency GPU (Turbo) FP32 (Single Precision)
Intel Core i7-8709G 1.06 GHz 1.19 GHz 3,656 GFLOPS
Intel Core i7-8809G 1.06 GHz 1.19 GHz 3,656 GFLOPS
back to top