Đăng ký nhận miễn phí 100 USD
MUA/BÁN BTC, BNB, CAKE, DOGE, ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC
MUA/BÁN BTC,
BNB, CAKE, DOGE
ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC

AMD Radeon R3 (Stoney Ridge)

Chi tiết kỹ thuật

Generation 7
Phiên bản DirectX 12
Execution units 2
Max Memory 2 GB

Chi tiết kỹ thuật

Shader 128
Max Displays 3
Ngành kiến trúc 28 nm
Released Date Q2/2016

Hardware Codec Support

H264 Decode
AV1 No
H265/HEVC (8 bit) Decode
H265/HEVC (10 bit) Decode
VP8 Decode
VP9 Decode

GPU Frequencies

GPU Frecquency GPU span(Turbo) FP16 (Half Precision) FP32 (Single Precision) FP64 (Double Precision)
0.66 GHz -- 336 GFLOPS 168 GFLOPS 42 GFLOPS

Được sử dụng trong các bộ xử lý sau

Processors GPU Frecquency GPU (Turbo) FP32 (Single Precision)
AMD A4-9120 0.66 GHz -- 168 GFLOPS
back to top