Đăng ký nhận miễn phí 100 USD
MUA/BÁN BTC, BNB, CAKE, DOGE, ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC
MUA/BÁN BTC,
BNB, CAKE, DOGE
ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC

Intel Core i7-7560U vs. Intel Core i5-7287U


Cpu Benchmark với điểm chuẩn

Intel Core i7-7560U
Intel Core i5-7287U
Intel Core i7-7560U Intel Core i5-7287U
2.40 GHz Tần số 3.30 GHz
3.80 GHz Turbo (1 lõi) 3.70 GHz
3.70 GHz Turbo (Tất cả các lõi) 3.70 GHz
2 Lõi 2
Siêu phân luồng?
Không Ép xung? Không
normal Kiến trúc cốt lõi normal
Intel Iris Plus Graphics 640 GPU Intel Iris Plus Graphics 650
12 Phiên bản DirectX 12
3 Tối đa màn hình 3
DDR4-2133 SO-DIMM Bộ nhớ DDR4-2133 SO-DIMM
2 Kênh bộ nhớ 2
Bộ nhớ tối đa
Không ECC Không
-- L2 Cache --
4.00 MB L3 Cache 3.00 MB
3.0 Phiên bản PCIe 3.0
12 PCIe lanes 12
14 nm Công nghệ 14 nm
BGA 1356 Socket BGA 1356
15 W TDP 28 W
VT-x, VT-x EPT, VT-d Ảo hóa VT-x, VT-x EPT, VT-d
Q4/2016 Ngày phát hành Q4/2016
hiển thị chi tiết hơn hiển thị chi tiết hơn

Cinebench R20 (Multi-Core)

Cinebench R20 là sự kế thừa của Cinebench R15 và cũng dựa trên Cinema 4 Suite. Cinema 4 là một phần mềm được sử dụng trên toàn thế giới để tạo ra các hình thức 3D. Bài kiểm tra đa lõi liên quan đến tất cả các lõi CPU và đánh dấu một lợi thế lớn của siêu phân luồng.

3% Complete
0% Complete

Cinebench R15 (Single-Core)

Cinebench R15 là sự kế thừa của Cinebench 11.5 và cũng dựa trên Cinema 4 Suite. Cinema 4 là một phần mềm được sử dụng trên toàn thế giới để tạo ra các hình thức 3D. Bài kiểm tra lõi đơn chỉ sử dụng một lõi CPU, số lượng lõi hoặc khả năng siêu phân luồng không được tính.

55% Complete
54% Complete

Cinebench R15 (Multi-Core)

Cinebench R15 là sự kế thừa của Cinebench 11.5 và cũng dựa trên Cinema 4 Suite. Cinema 4 là một phần mềm được sử dụng trên toàn thế giới để tạo ra các hình thức 3D. Bài kiểm tra đa lõi liên quan đến tất cả các lõi CPU và đánh dấu một lợi thế lớn của siêu phân luồng.

4% Complete
4% Complete

Geekbench 5, 64bit (Single-Core)

Geekbench 5 là một điểm chuẩn plattform chéo sử dụng nhiều bộ nhớ hệ thống. Trí nhớ nhanh sẽ đẩy kết quả lên rất nhiều. Bài kiểm tra lõi đơn chỉ sử dụng một lõi CPU, số lượng lõi hoặc khả năng siêu phân luồng không được tính.

44% Complete
0% Complete

Geekbench 5, 64bit (Multi-Core)

Geekbench 5 là một điểm chuẩn plattform chéo sử dụng nhiều bộ nhớ hệ thống. Trí nhớ nhanh sẽ đẩy kết quả lên rất nhiều. Bài kiểm tra đa lõi liên quan đến tất cả các lõi CPU và đánh dấu một lợi thế lớn của siêu phân luồng.

5% Complete
0% Complete

iGPU - FP32 Performance (Single-precision GFLOPS)

Hiệu suất tính toán lý thuyết của đơn vị đồ họa bên trong của bộ xử lý với độ chính xác đơn giản (32 bit) trong GFLOPS. GFLOPS cho biết iGPU có thể thực hiện bao nhiêu tỷ thao tác dấu phẩy động mỗi giây.

8% Complete
8% Complete

Geekbench 3, 64bit (Single-Core)

Geekbench 3 là một điểm chuẩn plattform chéo sử dụng nhiều bộ nhớ hệ thống. Trí nhớ nhanh sẽ đẩy kết quả lên rất nhiều. Bài kiểm tra lõi đơn chỉ sử dụng một lõi CPU, số lượng lõi hoặc khả năng siêu phân luồng không được tính.

Intel Core i7-7560U 4029 (58%)
58% Complete
Intel Core i5-7287U 3911 (56%)
56% Complete

Geekbench 3, 64bit (Multi-Core)

Geekbench 3 là một điểm chuẩn plattform chéo sử dụng nhiều bộ nhớ hệ thống. Trí nhớ nhanh sẽ đẩy kết quả lên rất nhiều. Bài kiểm tra đa lõi liên quan đến tất cả các lõi CPU và đánh dấu một lợi thế lớn của siêu phân luồng.

9% Complete
9% Complete

Cinebench R11.5, 64bit (Single-Core)

Cinebench 11.5 dựa trên Cinema 4D Suite, một phần mềm phổ biến để tạo biểu mẫu và các nội dung khác ở dạng 3D. Bài kiểm tra lõi đơn chỉ sử dụng một lõi CPU, số lượng lõi hoặc khả năng siêu phân luồng không được tính.

Intel Core i7-7560U 1.83 (70%)
70% Complete
69% Complete

Cinebench R11.5, 64bit (Multi-Core)

Cinebench 11.5 dựa trên Cinema 4D Suite, một phần mềm phổ biến để tạo biểu mẫu và các nội dung khác ở dạng 3D. Bài kiểm tra đa lõi liên quan đến tất cả các lõi CPU và đánh dấu một lợi thế lớn của siêu phân luồng.

8% Complete
8% Complete

Cinebench R11.5, 64bit (iGPU, OpenGL)

Cinebench 11.5 dựa trên Cinema 4D Suite, một phần mềm phổ biến để tạo biểu mẫu và các nội dung khác ở dạng 3D. Kiểm tra iGPU sử dụng đơn vị đồ họa bên trong CPU để thực hiện các lệnh OpenGL.

Intel Core i7-7560U 39.6 (64%)
64% Complete
0% Complete

Estimated results for PassMark CPU Mark

Một số CPU được liệt kê dưới đây đã được điểm chuẩn bởi CPU-Benchmark. Tuy nhiên, phần lớn CPU chưa được kiểm tra và kết quả được ước tính bằng công thức độc quyền bí mật của CPU-Benchmark. Do đó, chúng không phản ánh chính xác các giá trị nhãn Passmark CPU thực tế và không được xác nhận bởi PassMark Software Pty Ltd.

6% Complete
6% Complete

So sánh phổ biến

Intel Core i7-7500U Intel Core i7-7560U
Intel Core i7-7500U vs Intel Core i7-7560U
Intel Core i7-8550U Intel Core i7-7560U
Intel Core i7-8550U vs Intel Core i7-7560U
Intel Core i5-8250U Intel Core i7-7560U
Intel Core i5-8250U vs Intel Core i7-7560U
Intel Core i7-7560U Intel Core i7-7600U
Intel Core i7-7560U vs Intel Core i7-7600U
Intel Core i7-7560U Intel Core i7-6560U
Intel Core i7-7560U vs Intel Core i7-6560U
Intel Core i7-7560U Intel Core i5-7260U
Intel Core i7-7560U vs Intel Core i5-7260U
AMD Athlon 300U Intel Core i7-7560U
AMD Athlon 300U vs Intel Core i7-7560U
Intel Core i5-7200U Intel Core i7-7560U
Intel Core i5-7200U vs Intel Core i7-7560U
Intel Core i7-7567U Intel Core i7-7560U
Intel Core i7-7567U vs Intel Core i7-7560U
Intel Core i7-7Y75 Intel Core i7-7560U
Intel Core i7-7Y75 vs Intel Core i7-7560U
AMD Athlon Silver 3050U Intel Core i7-7560U
AMD Athlon Silver 3050U vs Intel Core i7-7560U
Intel Core i7-7560U Intel Core i7-7700HQ
Intel Core i7-7560U vs Intel Core i7-7700HQ
Intel Core i7-6567U Intel Core i7-7560U
Intel Core i7-6567U vs Intel Core i7-7560U
Intel Core i7-7560U Intel Core i7-7660U
Intel Core i7-7560U vs Intel Core i7-7660U
Intel Core i7-7560U AMD Phenom II X4 B99
Intel Core i7-7560U vs AMD Phenom II X4 B99
Intel Core i7-7560U Intel Core i7-6700K
Intel Core i7-7560U vs Intel Core i7-6700K
Intel Core i7-4650U Intel Core i7-7560U
Intel Core i7-4650U vs Intel Core i7-7560U
Intel Core i7-7560U Intel Core i3-7100H
Intel Core i7-7560U vs Intel Core i3-7100H
Intel Core i7-7560U Intel Core i5-6300HQ
Intel Core i7-7560U vs Intel Core i5-6300HQ
Intel Core i7-7560U Intel Core i7-7700K
Intel Core i7-7560U vs Intel Core i7-7700K
Intel Core i7-7560U Intel Core i5-7287U
Intel Core i7-7560U vs Intel Core i5-7287U
Intel Core i7-7560U Intel Core i5-7300HQ
Intel Core i7-7560U vs Intel Core i5-7300HQ
Intel Core i3-4030U Intel Core i7-7560U
Intel Core i3-4030U vs Intel Core i7-7560U
Intel Core i7-7560U Intel Core i5-7360U
Intel Core i7-7560U vs Intel Core i5-7360U
Intel Core i7-7560U Intel Core i5-6267U
Intel Core i7-7560U vs Intel Core i5-6267U
Intel Core i5-7267U Intel Core i5-7287U
Intel Core i5-7267U vs Intel Core i5-7287U
Intel Core i7-7567U Intel Core i5-7287U
Intel Core i7-7567U vs Intel Core i5-7287U
Intel Core i7-7600U Intel Core i5-7287U
Intel Core i7-7600U vs Intel Core i5-7287U
Intel Core i5-7287U Intel Core i5-7360U
Intel Core i5-7287U vs Intel Core i5-7360U
Intel Core i5-7287U Intel Core i5-7200U
Intel Core i5-7287U vs Intel Core i5-7200U
Intel Xeon Gold 6138 Intel Core i5-7287U
Intel Xeon Gold 6138 vs Intel Core i5-7287U
Intel Core i7-7920HQ Intel Core i5-7287U
Intel Core i7-7920HQ vs Intel Core i5-7287U
Intel Core i5-7287U Intel Core i5-5257U
Intel Core i5-7287U vs Intel Core i5-5257U
Intel Core i7-7660U Intel Core i5-7287U
Intel Core i7-7660U vs Intel Core i5-7287U
AMD Epyc 7501 Intel Core i5-7287U
AMD Epyc 7501 vs Intel Core i5-7287U
Intel Core i5-7287U Intel Core i7-5557U
Intel Core i5-7287U vs Intel Core i7-5557U
Intel Core i5-4570 Intel Core i5-7287U
Intel Core i5-4570 vs Intel Core i5-7287U
Intel Core i5-7287U Intel Celeron 847
Intel Core i5-7287U vs Intel Celeron 847
Intel Core i5-7287U Intel Xeon E3-1535M v5
Intel Core i5-7287U vs Intel Xeon E3-1535M v5
Intel Core i7-2600K Intel Core i5-7287U
Intel Core i7-2600K vs Intel Core i5-7287U
Intel Core i7-7500U Intel Core i5-7287U
Intel Core i7-7500U vs Intel Core i5-7287U
Intel Core M-5Y71 Intel Core i5-7287U
Intel Core M-5Y71 vs Intel Core i5-7287U
Intel Core i7-7560U Intel Core i5-7287U
Intel Core i7-7560U vs Intel Core i5-7287U
Intel Core i5-6287U Intel Core i5-7287U
Intel Core i5-6287U vs Intel Core i5-7287U
Intel Core i5-7287U Intel Core i5-4258U
Intel Core i5-7287U vs Intel Core i5-4258U
Intel Core i5-7300U Intel Core i5-7287U
Intel Core i5-7300U vs Intel Core i5-7287U
Intel Core i3-9320 Intel Core i5-7287U
Intel Core i3-9320 vs Intel Core i5-7287U
Intel Core i5-6200U Intel Core i5-7287U
Intel Core i5-6200U vs Intel Core i5-7287U
Intel Core i5-7287U Intel Core i7-4700MQ
Intel Core i5-7287U vs Intel Core i7-4700MQ
Intel Core i5-7287U Intel Core i5-7600
Intel Core i5-7287U vs Intel Core i5-7600
Intel Core i7-7560U vs. Intel Core i5-7287U - Kiểm tra và thông số kỹ thuật điểm chuẩn của Cpu
4.4 of 46 rating(s)
back to top